தங்கை நான் நண்பர்கள் – 1

(Tamil Sex Stories - Thangai Naan Nanbargal 1)

Raja 2014-02-24 Comments

Tamil Sex Stories – en siruvayathu muthal ethuvarai natantha unmaikal ethu.

en appa arasiyalvathi en Amma vitulatha erupanka. vitupakathulaya aanthopu, munthiri thopu ellam eruku.
athaum summa pathupanga en Amma.

(நீங்களும் உங்கள் கதையை எங்களுடன் பகிருந்து கொள்ளுங்கள் . எங்கள் தளத்தில் பதிவு(Register)செய்து உங்கள் கதையை எழுதவும்) . தயவு செய்து பெரிய கதையாக எழுதவும் . கதையை இங்கும் அனுப்பலாம் : [email protected]

இந்த கதையை எழுதியவர் : Mani Kantan

1

thopukala pathuka oru vilakaranum epavum erupan. enaku oru thangaum eruka. enakum avalukum 3age vithiyasam.
epo en sinnavayasularunthu ennalam natanthuthunu papom.
en appavuku 3thangai en 9age kulla 2athaiku kalyanam aetusi.
1athamattum vitula erunthanga. nan 5vakupu padikum pothilirunthu en athaikutathan patupan. amma appa thangai oru roomilum. nanum aththaum oru roomil patupom.
orunal thungumpothu orunirathil yaro en kunja putusi sapurapola erunthuthu kanvizhithu pathan en aththa enaku athu pidithirunthu. athanal nan apadiya patuthu erunthan. appo sex pathilam onnum thiriyathu. en aththai nan vizhithirupatha pathanga en pula sapuvatha nirithitu en kitta thungalayanu kitanga.
ella aththa orumathiriya erunthuthu athan muzhisikitan enru sonnan. sari un tausarkulla etho mitai vasanayatam vanthuthu athan mitaimu ninasi un kunja sapitan.
etha yarkitaum sollitatha unaku naraya palakaram vankitharanu sonnaga.
nanun yarkitaum sollamatanu sonnan.
athuku piraku en aththa nan sapanathu pidithirukanu kithanga nanum mmm enru sonnan. athuku aththai nan thirumpa saparanu sonna nalaki mitai vankitharanum sonna.
nan sari aththanu sonnan.

2

Ava en kunja saps arapithal enaku sukama erunthuthu pin en kaita yatuthu Ava mulaila vasi amukina ennoru kaiya Ava puntaila vaithu thaitha. Ava sirithu naram kalithu Ava mulaila en vayavasi amuki sappa Donna.
nanum sapinan. pinpu sirithu naram kalithu nalai pathukalam ne thunku school pokanumnu sonna.
etha yarkitaum sollakutathunum sonna nan ellathukum sarinu sonnan.
pin ethu thinamum erau nataka arapithathu. en apparently Amma ellatha narathil en aththa mulaya sapasolluva apuram yarum vitil ellatha pothu ava puntaila mitaya vasi thinka solluva kaila thanu kita athu oru vilayatunu solli Ava puntaya naka solluva.
avaluku kalyanam akum varai nalla posi.
nan 6vakupu padikumpothu aththaiku kalyanam aetusi.
pin nan thaniyaka thunga arapithan. adikadi en pulai thatavuvan. athu oru sukama erukum.
nan 8 padikumpothu en sex ariu athikamanathu. apo en thangai 6padika en pativituku anupi vitanga en Amma. Thangai Tamil Sex Stories

3

(mintum en vazhkai varalaru thotankum.)

—thotarum—
—epadiku—
manikantan

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top