அம்மாவின் பிரா ஜட்டி – 2

(Ammavin Bra Jatti 2)

p.peter 2015-10-10 Comments

This story is part of a series:

Tamil Sex Stories என் அம்மா என்னை பார்த்து அதிர்ந்து விட்டால்,, நான் நிர்வானமாக் பொய் அம்மாவை கட்டி பிடித்தேன். Part- 1 comment சொன்ன martin thanks,,,முகம் முலுவதும் முத்தம் கொடுத்தேன், என் அம்மா அங்கு இருந்து தப்பிக்க முயன்டால், என் நன்பன் அம்மாவை விடவில்லை, அவன் வேகமாக அம்மாவை ஒத்து கொண்டு இருந்தான்.

Aunty pls சந்தொஷமா மட்டும் இருங்க, இது எங்கலொட master plan , அம்மா பயந்து பொய் ஒல் வாங்கி கொண்டே, ஆஆஆஆஆஆ,,,,,பிட்டர் நி வேலிய பொடா ,என்டால்,,இல்லை அம்மா எனக்கு நி வேனும், என்டு அம்மாவின் முனையில் கைவைத்து கசக்கினேன்.

அம்மாவின் இதல் முத்தம் கொடுக்க முயன்டேன்,அவல் தர மருத்தால், என் நன்பன் நான் சேய்வதை கண்டு கொல்லாமல், அம்மாவை வேகமால ஒத்து கொண்டு இருந்தான். நான் என் குன்னை எடுத்து அம்மாவின் வாயில் கொண்டு பொய் வைத்தேன். அவல் அதை வாங்க மருத்தால்.

உடனே அம்மாவின் மொலை சப்ப்ப அரபித்தேன், அதை அவலால் தடுக்க முடியவில்லை, அவல் காம்பை கடித்து இலுத்தேன், அவல் ஆஆஆஅ பிட்டர் கடிக்காத டா,,,,வலிக்குது டா,,,அப்போம் என்னோட குன்னையை சப்புவிங்கலா? அவல் சரி என்டால்.

நான் உடனே என் புலை அவல் வாயில் துலைத்து ,,சப்ப வைத்தேன் , அவலும் நன்டாக சப்பினால்,,,,அம்மாவின் கலுத்து பகுதியில் எரி இருந்து,,அவல் 2 கையும் மடக்கி வேகமாக வாயில் கொடுத்தேன், க்க்க்க்ஜ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்.

என் நன்பன் aunty என் மேல படுத்து ஒலுங்க என்டு என் நன்பன் ,,fucking style மாட்டினான். அம்மாவும் அவனும் சேர்ந்து தேங்காய் உரித்தார்கல், தேங்காய் உரிக்கும் பொது அம்மாவின் முலை துல்லியது , அதை பிடித்து கசக்கி நான் விலையாடினேன். அம்மா அதுக்கு சம்மதம் சொல்ல வில்லை. அம்மா என் நன்பன் மிது அப்படியே படுத்து விட்டால்.

என் நன்பன் அம்மாவின் புண்டையில் எம்பி எம்பி குத்தினான், அவன் குத்தும் பொது அம்மாவின் குண்டி ஆடியது, என் அம்மாவின் குண்டியை தொட்டு பிரித்து பார்த்தேன், குண்டி ஒட்டை தெரிந்த்து. நான் எந்த சம்மதமும் கேட்காமல், அம்மாவின் சுட்து ஒட்டையில் என் குன்னயை சொரிகினேன். அம்மா,,,,டேய் டேய்,,டய், வேனாம் டாஆஆஆஅ,.

அவல் கத்தும் போது அம்மாவை என் நன்பன் அசையாமல் பிடித்து கொண்டான்,, என் அம்மாவை நான் சுத்திலும், என் நன்பன் புண்டையிலும் வேரிதனமாக ஒத்தோம், நான் என் அம்மாவின் முடியை இலுத்து பிடித்து, குதிரை சவாரி சேய்த்து பொல அம்மாவின் சுத்தில் என் குன்னை வைத்து நான் இடித்து கொண்டே சவாரி சேய்தேன்.

என் நன்பன் ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஅ என்டு அம்மாவின் புண்டையில் தன் கஞ்சியை பாச்சினான். இனி அம்மா தப்பி விடுவால் என்டு அம்மாவின் முலையோடு சேர்த்து, அவலை இருக்கமாக பிடுத்து கொண்டு சுத்தில், குத்தினேன்.

டேய் பிட்டர்,,,,வலிகுது டா,, விடு டா, என்டு முன்ங்கினால்,, அப்போம் என் குன்னை வாயில் வாங்குவிய எண்டு கேட்டேன். அவல் சரி என்டு சொன்னால்,, நான் அவலை என் பிடியில் இருந்து விடிவித்தேன். அவல் சிலை எல்லாம் எடுத்து விட்டு அந்த room உல்ல bathroom ஒடிவிட்டல்,,,.

நான் சேய்வது அரியாதி திகைத்தேன்,,,, என் நன்பன் என்னிடம் அனுமதி பேரமால்,,, என் குன்னை எடுத்து அவன் வாயில் வைத்து சப்பினான். மச்சான் நான் உன்னோட்த சப்பாவா? என்டு தயக்கத்தோடு கேட்டேன். அவன் என்ன டா சம்மதம் கேட்குரா? மாரி மாரி படுத்து அவன் என் குன்னையும் நான் அவன் குன்னையும் சப்பினேன்.

என் அம்மா மேதுவாக bathroom இருந்து வந்தால், எங்கலை பார்த்து,,சீசிசிசிசி,,,,என்ன கருமம் ட்டாஆஆஆஅ,,,,என்டால்,,,என் நன்பன் வாங்க AUNTY இன்னோரு ஆட்டம் போடலாம்,,,அம்மா ஒடி விட்டால். நானும் அவனும் சப்பி கொண்டே துங்கி விட்டோம் ,,
முலிப்பு வந்த பொது நான் மனியை பார்த்தேன்,,மாலை 4 மனி ,நான் என் நன்பனிடம் வேலியே போரேன் டா 8 மனிக்கு தான் வருவேன் என்டு சொல்லி விட்டு, நான் வேலியே கிலம்பி விட்டேன்.

இரவு 8 மனிக்கு வந்தேன்,,, அம்மா சாப்படு சேய்து வைத்து விட்டு அவல் room lock சேய்து விட்டால்,, அவல் வேலியே வரவே இல்லை ,நான் இரவு துங்க பொனேன், என் நன்பன் வலக்கம் பொல என் சிப்பை கலத்தி, என் குன்னை ஆட்டி விட்டான்.

மச்சான் நி பொன பிரகு அம்மாவை bathroom வச்சி ஒத்தேன் டா, என்டான்,,, எப்படி டா. நி பொன பிரகு நான் துக்கம் கலைக்க 5.30 மனி ஆச்சி டா ,, உடனே எலும்பி பொய் அம்மா டா,,,sorry சொன்னேன்,, அம்மா சிரித்தால். நானும் சிரித்து கொண்டே,,sorry accept பன்னதுக்கு ரொம்ப thanks aunty.

சொல்லிட்டு நான் குலிக்க பொன்னேன். Aunty aunty towel எடுக்க மரந்துட்டேன். எடுத்துட் வாங்க , உன்னோட அம்மாவும் எடுத்துட்டு வந்த , நான் நிர்வான உடம்ப நின்னேன்,, அம்மா பிடிடா எண்டால் என் குன்னையும் பார்த்தால்.

நான் அவல் கையை பிடித்து bathroom உல்லே இலுத்தேன் , அம்மா வேண்டா, டாஆஆஆ,,, AUNTY PETER இல்ல வாங்க என்டு அவலை பின்னாடி இருந்து கட்டி பிடிச்சேன் டா,,அப்படியே அவா காது நக்கினேன். உன்னை நம்ப முடியாது டா?
அவன் மரைந்து நிப்பான், அப்போம் நிங்க பொய் பார்த்துட்டு வாங்க, உன் அம்மாவும் அங்க இங்க எல்ல இட்த்துலையும் தேடுனா ,உன்னோட 2 wheller இல்லை அதுனால நம்புனா டா

அவலே bathroom வந்தா இப்போம் நம்புனிங்கலா? AUNTY சரி டா,,, AUNTY HOUSE DOOR LOCK பன்னிருங்க ,உன்னோட அம்மா வேண்டாம் பிட்டர் வந்த சந்தேக படுவான். அம்மா bathroom உல்ல வரவும் Shafer திரந்தேன் டா,,2 பேரும் குலிச்சுட்டே கட்டி பிடிச்சோம் .
அம்மா லிப்டு முத்தம் கொடுத்துடே,,, குலிச்சோம்,,,அம்மா உடனே என்னோட குன்னையை வாயில வாங்கி சப்புன ,,,நா 10 நிமிட் ட்தன்னி உன்னோட அம்மா வாயில பொய்ட்டு.

உடனே அவல் நிர்வான மாக்கி உன்னோட அம்மா கசக்கினேன்,,டா அவல் அக்குல் முடியும் புண்டை முடியும் சவரன் பன்னி விட்டேன் உன்னோட அம்மா புண்டையுல நாக்க பொட்டு நக்கி அவா தன்னி குடிச்சேன் டா?

தொட்டி full தன்னி புடிச்சி அதுக்குல வச்சி உன்னோட அம்மா பொட்டேன் டா,,,,என்டு நடந்த்தை சொன்னான். நான் என் நன்பன் கொடுத்து வச்சவன் என்டு மனதுக்குல் சொல்லி கொண்டேன்.

அடுத்த நால் அவனுக்கு காலை 10 மனிக்கு train 8 மனிக்கு எல்லாம் புரப்பட்டு வந்தான்.. அம்மாவும் அவனுக்கு bye சொல்ல வந்தால்,, 3 பேரும் காலை dinner முடித்தொம், என் நன்பன் அம்மாவிடம் ,AUNTY இனி எப்போம் வருவேன் தெரியாது ஒருக்க நா உங்கலா ஒக்கவா?

அம்மா என்னை பார்த்தால்,,நான் உங்கலுக்கு வேனும் நா பன்னுங்க நான் வர மாட்டேன்,, AUNTY பொலாமா? மச்சான் நா கதவ சாத்துரேன், 9 மனி ஆச்சி டா 9-30 கிலம்பனும் நேரம் இல்லை ,சிக்கிரம் பன்னு என்டு அவனை துண்டினேன்.

அம்மா எலும்பினால்,,அவல் room பொவம் டா,,,இல்லை aunty time இல்லை hall வச்சி பன்னாலாம் என்டு அவன் அம்மாவை shoba இருக்க சொல்லி , அவன் முலுவதும் நிர்வானம் ஆனான்,, AUNTY பால் தாங்க என்டு சரி எடுத்து ,JACKET ஒட பால் சப்பினான்.
அம்மாவுக்கும் அவன் சேய்த்து காம ஆசையை துண்டியது,, அவலே jacket கலத்தினால்,,,அம்மாவின் மொலை வேரி தனமாக சப்பினான், அம்மாவும் அவன் குன்னை பிடித்து ஆட்டி விட்டால்,, நான் அவர்கல் முன் வேரு ஒரு shoba இருந்து, என் குன்னை எடுத்து, கைஅடித்தேன்.

Comments

Scroll To Top